unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Lubline
    Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

Komunizm - odejścia i powroty

Wersja do druku Poleć znajomemu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 16-17 listopada 2017.

Instytut Filologii Polskiej UMCS, Zakład Literatury XX i XXI wieku i Zakład Teorii i Antropologii Literatury oraz Muzeum Literackie w Lublinie, Oddział Muzeum Lubelskiego zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

KOMUNIZM – ODEJŚCIA I POWROTY

Sto lat po rewolucji październikowej. Sto pięćdziesiąt lat po wydaniu pierwszego tomu Kapitału Marksa. Komunizm nadal jest tematem powszechnego zainteresowania. W zależności od orientacji ideologicznej mówi się o nim zarówno z potępieniem, jak i nadzieją. Bezsprzecznie stanowi to oznakę nie dość jeszcze przepracowanej problematyki. Stąd też wynika idea naszej konferencji. Pragniemy wytworzyć przestrzeń, w której przyjrzymy się komunizmowi z różnych stron, począwszy od jego teoretycznych założeń, a skończywszy na zagadnieniach pozornie z nim niezwiązanych. Mamy świadomość tego, iż spróbujemy zgłębić zjawisko dynamiczne, podlegające nieustannym zmianom sto lat temu i dziś.

Aby uwydatnić immanentną ruchliwość komunizmu oraz jego ambiwalentne oceny, zdecydowaliśmy się na dodanie istotnego podtytułu. W sformułowaniu Odejścia i powroty zawarta jest nie tylko propozycja przełamania historycznego spojrzenia, lecz również specyfika interesującego nas pojęcia. Proponujemy jednocześnie skupienie uwagi badawczej na dwóch newralgicznych okresach – po rewolucji 1917 roku oraz po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Pierwszy z nich zachęca przede wszystkim do uważnego rozpatrzenia napięcia wytworzonego między komunizmem teoretycznym a systemem porewolucyjnym. Interesuje nas zwłaszcza kwestia „rozczarowania”, które skutkowało przemianami w myśleniu wielu ówczesnych sympatyków komunizmu.

Drugi okres skłania natomiast do próby uchwycenia rodzajów funkcjonowania współczesnej lewicy, przeobrażonej wskutek zdarzeń XX wieku, a szukającej zarazem form ekspresji i metod działań przeciwstawiających się postaciom późnego kapitalizmu.

W programie konferencyjnym przyjmujemy zatem heterogeniczną perspektywę badawczą. Gośćmi konferencji są przedstawiciele trzech pokoleń – profesorzy, doktorzy, doktoranci – czołowi przedstawiciele polskiej humanistyki oraz adepci, którzy urodzili się już po transformacji ustrojowej.

Spektrum badawcze Odejść i powrotów jest ze wszech miar rozległe – od historycznych/historyczno-literackich referatów do osobistych rozważań, a mimo to spina je precyzyjny temat.

Program konferencji