unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Nałęczowie
    Filia - Muzeum Stefana Żeromskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Wersja do druku Poleć znajomemu

6 stycznia zmarł Stefan Butryn, wieloletni kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, jeden z inicjatorów i twórców Muzeum Bolesława Prusa, regionalista, społecznik, pasjonat życia i twórczości S. Żeromskiego.

Stefan Butryn urodził się  w 1924 roku w Dębinach (powiat lubartowski). W czasie wojny przez rok  przebywał  w niemieckim przymusowym obozie pracy. Po wyzwoleniu podjął naukę   w Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie, maturę zdał w 1953 roku. Po egzaminie dojrzałości kształcił się zaocznie  w Krakowie w zakresie historii sztuki oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku kulturalno-oświatowym.

W latach 1954-1990 kierował Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. W czasie swojej trzydziestosześcioletniej pracy współpracował z wieloma wybitnymi pisarzami, artystami, ludźmi nauki, a także członkami rodziny Stefana Żeromskiego. Wiedzą i doświadczeniem dzielił się, wygłaszając prelekcje oraz publikując artykuły.

Wiele czasu poświęcił na poszukiwanie pamiątek i dokumentów po Żeromskim. Zgromadził około ośmiuset wydawnictw dla biblioteki naukowej Muzeum Stefana Żeromskiego. Opublikował m.in. dwa wydania monografii Chaty, album o Żeromskim Portrety i krajobrazy oraz  tom Nałęczów. Wspomnienia o Żeromskich i gościach kurortu.

Pełnił wiele funkcji społecznych,  był członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, prezesem Koła Przewodników. Uhonorowany został odznaczeniami państwowymi i medalami. Do końca był  zaangażowany w życie kulturalne Nałęczowa oraz Muzeum Literackiego w Nałęczowie.