unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Projekty unijne 1995-2013

Wersja do druku Poleć znajomemu
Muzeum Lubelskie od wielu lat pozyskuje środki z Unii Europejskiej na konserwację, remonty i modernizację swoich zabytkowych siedzib.

        W latach 1995-1997 Muzeum pozyskało środki unijne w ramach projektów pilotażowych. Umożliwiły one zakończenie prac konserwatorskich w Kaplicy Trójcy Świętej i udostępnienie tego  unikatowego zabytku dla zwiedzających.

Panorama3.jpg

W latach 2006-2008 w zabytkowej zabudowie wzgórza zamkowego, w skład której wchodzi Kaplica Trójcy Świętej, przeprowadzone zostały gruntowne prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie oraz zabezpieczenia konstrukcyjne w partii fundamentów. Prace sfinansowane zostały ze środków unijnych i wkładu własnego Województwa Lubelskiego w ramach ZPORR. Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 10.000.000 zł.

ZPORR2.jpg


loggo.JPG

W połowie 2010 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu unijnego „Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Termin zakończenia projektu – 31. lipca 2013 r., jego wartość – 14.000.000 zł.
Realizowany projekt to drugi etap największych w historii Muzeum Lubelskiego kompleksowych prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich, modernizacyjnych oraz adaptacyjnych dla potrzeb działalności muzealnej i dla podniesienia standardów obsługi zwiedzających.
Prace obejmują historyczną zabudowę wzgórza zamkowego wraz z Kaplicą Trójcy Świętej oraz zabytkową Bramę Krakowską. Przy realizacji projektu zastosowano najnowsze technologie budowlane i konserwatorskie.

Zakres prac w ramach projektu:

Kaplica Trójcy Świętej:

- Konserwacja gotyckiej elewacji zewnętrznej zabytku
- Zabezpieczenie sklepienia prezbiterium
- Remont i konserwacja pomieszczeń przyziemia i krypty w celu  udostępnienia zwiedzającym.
- Wymiana systemu klimatyzacji oraz specjalistycznego oświetlenia fresków bizantyńsko-ruskich.
- Remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu
- Podjazd dla niepełnosprawnych.


Zamek Lubelski

- Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą bezwykopową.
- Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami skrzydła północnego oraz podbicie ostatniego odcinka fundamentów.
- Pozyskanie nowych pomieszczeń magazynowych o powierzchni 520 m2 w części podziemnej skrzydła północnego wyposażonych w wentylację i sprzęt magazynowy.
- Przebudowa i modernizacja magazynów zbiorów sztuki oraz magazynów biblioteki wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt.
- Remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kawiarnię dla zwiedzających.
- Osuszenie południowego skrzydła Zamku bezinwazyjną technologią wykorzystania zjawiska grawomagnetyzmu.
- Remont i konserwacja reliktów gotyckiej „Baszty Żydowskiej”
- Instalacja cyfrowego systemu telewizji dozorowej


Romańska wieża zamkowa (donżon)


- Konserwacja zewnętrznej elewacji murów
- Budowa tarasu widokowego na szczycie wieży, który umożliwi zwiedzającym podziwianie panoramy Starego Miasta
- Przystosowanie wnętrza wieży dla zwiedzania


Nowe aranżacje i modernizacja wystaw stałych

Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje ziemi lubelskiej.
Sztuka ludowa regionu lubelskiego.
Galeria sztuki zdobniczej.
Lapidarium – wystawa zabytkowych detali architektonicznych z XVI-XVII w. pochodzących z Zamku i Starego Miasta w przyziemiu Kaplicy Trójcy Świętej (poza budżetem projektu, ze środków własnych).


Internet i multimedia, obsługa zwiedzających

- Internetowa i multimedialna obsługa turystów zapewniająca szeroki zakres usług łącznie z rezerwacją biletów i terminów zwiedzania oraz możliwością zakupu wydawnictw i składania zamówień na produkty i usługi
- Nowa witryna informacyjna z rozbudowanymi funkcjami
- Kioski multimedialne oraz indywidualne przewodniki audio dla zwiedzających
- Zostanie stworzona możliwość wirtualnej obserwacji zabytków oraz wydarzeń kultury w muzeum w czasie rzeczywistym
- Dodatkowe ułatwienia dla niepełnosprawnych, ułatwiające korzystanie z nowych ofert Muzeum
- Uruchomienie kawiarni na Zamku dla potrzeb zwiedzających.


Brama Krakowska – obok Zamku Lubelskiego
najbardziej rozpoznawalny symbol Lublina

- Konserwacja i remont gotyckiej elewacji zabytku
- Remont górnej partii Bramy, więźby dachowej i pokrycia dachu
- Przywrócenie monogramu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na szczycie Bramy