unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • ferie po królewsku

  ferie po królewsku

  Wirtualne spotkania

  w sieci dla dzieci i młodzieży.

Prace konserwatorskie zabytkowych mebli ze zbiorów Muzeum Lubelskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

We wrześniu rozpoczęto prace konserwatorskie 21 mebli zabytkowych ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Pełną renowację cennych muzealiów dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odnawiane, historyczne meble  przeznaczono do wyposażenia Pałacu Lubomirskich, w którym tworzony jest nowy oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Prace konserwatorskie wykonywane są w oparciu o wcześniej sporządzony program.

Przeprowadzenie prac konserwatorskich muzealiów  przeznaczonych na ekspozycję do Pałacu Lubomirskich, dofinansowanych  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.