unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Nowe Otwarcie

  Nowe Otwarcie

  Nowe otwarcie

  Muzeum Narodowe w Lublinie czynne od 7 maja

Prace Władysława Barwickiego, Aleksandra Karolego i Edwarda Rastawieckiego oraz mapa Willhelma Le Vasseur de Beauplana w zbiorach Muzeum Lubelskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W związku z prowadzonymi przez Muzeum Lubelskie w Lublinie pracami mającymi na celu powstanie nowego oddziału instytucji - "Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej", muzeum przystąpiło do realizacji zadania, którego celem jest zakup obiektów przeznaczonych do aranżacji wystawy stałej, wystaw czasowych lub do odtworzenia wyposażenia wnętrz historycznych Pałacu Lubomirskich. Dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa i dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup eksponatów do "Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej", muzeum weszło w posiadanie zespołu prac autorstwa Władysława Barwickiego, fotografii Aleksandra Karolego a także map: Ukrainy - autorstwa Willhelma Le Vasseur de Beauplana oraz Mappografii dawnej Polski Edwarda Rastawieckiego.

W. Barwicki, Głowa Chrystusa, I poł. XX w., olej, płótno

Władysław Barwicki (1865-1933), malarz, rzeźbiarz, poeta, patriota, uczeń Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona; związany z lubelskim środowiskiem kulturalnym. Angażując się w życie miasta, stworzył zbiór wierszy Lublin w pieśni, który ma charakter przewodnika po zabytkach i legendach Lublina. Autor fresków w klasztorach m.in. Jezuitów i Karmelitów w Lublinie, dekoracji wnętrz znanych lubelskich obiektów, m.in. Teatru Letniego "Rusałka", cukierni Władysława Rutkowskiego (obecnie "Lublinianka"). Tworzył głównie obrazy o tematyce religijnej, patriotycznej (m.in. zakupiony gwasz Bracia Polacy w trzech zaborach, 1914 r.), pejzaże i portrety.

Willhelm Le Vasseur de Beauplan (ok. 1600 - 1675), francuski inżynier wojskowy, markiz, pisarz i kartograf należy do jednych z pierwszych twórców szczegółowych map południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Dzięki przywilejowi nadanemu przez króla Władysława IV, Beauplan mógł wydrukować mapę Ukrainy. W 1648 r. wydano Delineatio generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina: cum adjacentibus provinciis – mapę rozszerzoną o pominięte wcześniej prowincje, obejmującą województwa: kijowskie, bracławskie, czernihowskie, podolskie, wołyńskie i wschodnią część województwa ruskiego.

Edward Rastawiecki (1805-1874), kolekcjoner, badacz kultury, mecenas. Działalność kolekcjonerską rozpoczął od gromadzenia map i związanych z nimi materiałów. Zainteresowania Rastawieckiego zaowocowały wydaniem w 1846 r. Mappografii dawnej Polski, dzięki której Rastawiecki stał się członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.

1. W. Barwicki, Bracia Polacy w trzech zaborach, 1914, gwasz, papier
2.
W. Barwicki, Portret ojca, akwarela, pastel, tektura

Realizacja zadania: Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup eksponatów do "Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej" o jednostkowej wartości inwentarzowej poniżej 10.000 zł.