unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Kolekcja Iwony i Ireneusza Hofmanów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zamek Lubelski, 20 czerwca - 9 września 2018.

Kolekcja Iwony i Ireneusza Hofmanów jest najcenniejszym darem z zakresu sztuki dawnej, jaki Muzeum Lubelskie otrzymało po II Wojnie Światowej.

W kolekcji znalazły się w dzieła o wysokiej wartości artystycznej, które trudno spotkać na rynku sztuki. Składa się na nią 12 obrazów, w tym 2 miniatury portretowe, i 12 zegarów.

Autorami płócien są czołowi polscy malarze XIX wieku: Aleksander Gierymski, Roman Kochanowski, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Jacek Malczewski, Henryk Siemiradzki, Józef Simmler, Alfred Wierusz-Kowalski i Leon Wyczółkowski. Na wystawie zaprezentujemy unikatowy obraz Stanisława Wyspiańskiego, wykonany w technice olejnej, niezwykle rzadko przez artystę stosowanej.

Zegary z kolekcji to głównie wyroby francuskie powstałe w XIX w. Ich formy ilustrują przemiany sztuki zdobniczej od klasycyzmu, poprzez biedermeier, do stylów historyzujących w drugiej połowie tego stulecia. Szczególne walory artystyczne prezentują zegary z dekoracją figuralną – wśród nich wyróżnia się dzieło wybitnego francuskiego rzeźbiarza i brązownika Pierre’a-Philippe’a Thomire.

Prof. dr hab. Iwona Hofman, medioznawca, politolog. Prowadzi badania nad publicystyką i myślą polityczną polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury” paryskiej. Pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2016 roku jest dziekanem Wydziału Politologii; kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesor wizytujący uczelnie zagraniczne. Jest autorką 30 książek i ponad 200 artykułów naukowych. Pełni wiele funkcji honorowych i społecznych, m.in. prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członka Prezydium Rady Towarzystw Naukowych i Komisji Nauk Politycznych PAN. W roku 2010 uzyskała tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin i Medalem 700-lecia miasta Lublin.

Ireneusz Leszek Hofman (1926–2013) – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego, z zamiłowania muzyk i koneser sztuki. Urodzony w Rokitnie Wołyńskim. Ukończył Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na listę adwokatów został wpisany w 1953 roku. Nestor lubelskiej palestry, przez ponad półwiecze służył wiedzą i doświadczeniem społeczności Lublina. Był wzorem dla wielu adeptów prawa. Mając wykształcenie w zakresie kompozycji i teorii muzyki, w latach 1949–1953 pełnił funkcję dyrygenta chóru KUL, a także chóru Technikum Budowlanego w Lublinie. W Radzie Adwokackiej przez wiele lat prowadził sekcję kulturalną.