unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Prezentacja obrazów Jerzego Nowosielskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W bezpośrednim sąsiedztwie malowideł kościoła Trójcy Świętej Muzeum Lubelskie prezentuje obrazy Jerzego Nowosielskiego wypożyczone ze zbiorów muzealnych KUL. Obecność współczesnej wizji malarstwa ikonowego artysty w pobliżu wielokrotnie podziwianych przez niego fresków kaplicy podkreśla wyjątkowy związek Nowosielskiego z tradycją wschodniego malarstwa religijnego.

W 1997 roku Nowosielski, pytany dlaczego warto odwiedzić Lublin, odpowiedział: Dlatego że to jest miasto, w którym podpisano unię polsko-litewską. Miasto, w którym do dziś tkwią echa tamtego ważnego dla kraju wydarzenia. Miasto leżące bliżej Wschodu niż Zachodu. Miasto, w którym odczuwa się klimat Bizancjum. Najkrócej: to jedyne i niepowtarzalne miasto na granicy Bizancjum i Rzymu, które przechowało w sobie elementy struktury polskiego państwa wielonarodowościowego. Bizancjum Lubelskie – jeśli można tak umownie i poetycko powiedzieć – jest jakże inne niż Bizancjum Rosyjskie. To tu, do Lublina, należy przyjechać, żeby wpatrywać się w dzieło mistrza Andrzeja wykonane w Kaplicy zamkowej. Przystanąć, wpatrywać się w anioły, które osiadły sklepienie i »studiować« ducha tego miasta.

Związki krakowskiego malarza z Lublinem sięgają lat 60. XX wieku, kiedy otrzymał propozycję wykonania polichromii w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mimo że do realizacji projektu nigdy nie doszło, zamysł Nowosielskiego obrazują zachowane szkice projektowe zakupione dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zbiorów Muzeum Lubelskiego, które posiada w zbiorach trzy płótna artysty – Pływaczka, Toaleta i Portret męski. Nowosielski wielokrotnie prezentował swoje obrazy na organizowanych w Lublinie wystawach, a w 1989 roku wykonał ikonostas do Kaplicy Seminarium Duchownego. Podczas pierwszych wizyt w Lublinie pozostawił w KUL, gdzie prowadził również cykl wykładów o sztuce nowoczesnej, trzy obrazy - Chrystus Pantokrator, Matka Boża Orantka oraz Przemienienie na Górze Tabor

Po raz pierwszy publiczność może oglądać płótno przedstawiające świętego Pawła. Wizerunek świętego został odkryty w trakcie prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji Muzeum Lubelskiego. Po wyjęciu obrazu Chrystus Pantokrator z ram okazało się, że pod malowidłem znajduje się inny obraz – Święty Paweł. Za zgodą KUL konserwatorzy oddzielili oba płótna. Wizerunek świętego Pawła (koniec lat 50. lub przełom lat 50. i 60. XX w.), który przez ponad pół wieku czekał na swoje odkrycie, należy do wczesnych dzieł Nowosielskiego; powstał prawdopodobnie w 1962 r. – pod taką datą został odnotowany w dokumentacji prac artysty. Obrazy, prezentowane dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, będzie można oglądać w Muzeum Lubelskim do połowy 2018 roku.